Opbouw lessen

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u juist niet moet doen.

Als iemand bijvoorbeeld verwondingen heeft opgelopen, een kneuzing heeft, een bloedneus heeft of door een insect is gestoken.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig eerste hulpverlener noemen.

We hopen natuurlijk allemaal dat er geen ongelukken zullen gebeuren,

maar wanneer ze toch voorvallen weet u in ieder geval wat u moet doen om te (be)handelen. U kunt het verschil maken!

De cursus wordt gegeven door een kader-instructeur eerste hulp.

 

LOTUSslachtoffers

Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.

De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen.

Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen.

Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

 

 

Cursus onderdelen

- De 5 belangrijke punten (let op gevaar, wat is er gebeurd, geruststellen,
professionele hulp inschakelen en hulpverlening)
- De vitale functies (hersenfunctie, ademhaling en bloedsomloop)
- Stoornissen in het bewustzijn
- (Gedeeltelijke) afsluiting van de luchtweg
- Stoornissen in de ademhaling
- Stoornissen in de bloedsomloop
- Plaatselijk letsel (wonden, kneuzingen, botbreuken en oogletsel)
- Warmteletsels (brandwonden en oververhitting)
- Koudeletsels (bevriezing en Aanvullende opleiding AED enReanimatie
- Verbandleer

 
De module verbandleer en kleine ongevallen leert u verschillende verbanden aan te leggen en eerste hulp te verlenen bij kleine ongevallen.

 

Als afsluiting van de lessen volgt er een examen.

De groep wordt verdeeld in duo's en moeten laten zien bij een LOTUSslachtoffer hoe er gehandeld wordt bij allerlei gespeelde situaties.

Vervolgens moet iedereen onder toeziend oog van een arts laten zien hoe er gereanimeerd moet worden.

  

Aan het eind van het examen hoort iedereen of diegene is geslaagd.